Move RTK
Move RTK

Wat betekent wat

Onderstaand treft u een verklaring van veel voorkomende afkortingen.

GPS (Global Positioning System)

Amerikaans satelliet-plaatsbepalingssysteem voor militaire én civiele toepassingen. Met behulp van een GPS-ontvanger gecombineerd met een GPS-antenne kunnen door middel van afstandsmetingen naar satellieten posities op aarde worden bepaald. Deze posities hebben vanwege vele foutenbronnen (zoals atmosferische verstoringen) geen hoge nauwkeurigheid. Door het inzetten van meerdere ontvangers kan men relatieve plaatsbepaling toepassen en kunnen deze foutenbronnen grotendeels worden geëlimineerd en zijn centimeter nauwkeurigheden binnen bereik. Relatieve plaatsbepaling vindt plaats door correctiedata direct via de radio of internet van een enkele basis- of referentieontvanger of een netwerk van gekoppelde referentie-ontvangers te verzenden naar een mobiele ontvanger.

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System)

Russisch equivalent van GPS. Wordt ook door MoveRTK ondersteund.

GALILEO

In opbouw zijnd Europees Navigatiesysteem. Wordt door MoveRTK ondersteund zodra het beschikbaar is.

GNSS (Global Navigation Satellite Systems)

Verzamelnaam voor alle Satelliet navigatiessystemen (GPS, GLONASS, GALILEO, etc.).

RTK (Real Time Kinematic)

GPS (reken-)methode waarbij door middel van een datalink GPS-data (correcties) van een basisontvanger naar een mobiele ontvanger worden gestuurd. Hierdoor kunnen de te meten punten “real time” worden bepaald met hoge nauwkeurigheid (cm).

RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Service)

Is een adviserende organisatie die zich bezig houdt met de standaardisatie van data formaten. RTCM heeft verschillende, internationaal aanvaarde formaten van GPS boodschappen uitgevaardigd.

CMR (Compact Measurement Record)

Internationaal veel gebruikt alternatief voor RTCM-correcties.

NMEA (National Marine Electronics Association)

Het NMEA heeft verschillende boodschappen gedefinieerd voor het verzenden data voor navigatiedoeleinden. Hieronder behoort onder meer een boodschap met coördinaten die een GPS ontvanger kan verzenden om te laten weten op welke positie men zich bevindt.

VRS (Virtueel Referentie Station)

Wijze van correctieverzending waarbij een denkbeeldig referentie station in de omgeving van de gebruiker wordt gesimuleerd.

NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol)

Protocol waarbij men met gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgt tot GPS RTK-correcties over het internet.

End FAQ