Move RTK
Move RTK

Vergelijk MoveRTK

Onderstaand een vergelijking tussen MoveRTK en een eigen basis.

MoveRTK Eigen basis
Lage initiële investering Hoge investering
Landelijk dekkend Lokaal gebonden
Correctiedata voor alle merken Eén type correctiedata
Correctiedata via mobiel internet Correctiedata via Radio met kans op afscherming, beperkte radius en interferentie. Zendvergunning nodig
Overal direct aan de slag. Bij landelijke werkgebied steeds verplaatsen ontvanger.
Altijd beschikbaar door hoge redundantie Uitval basisstation maakt werken in de buurt onmogelijk
Homogene, gecertificeerde nauwkeurigheid op landelijk niveau Geen herhaalbare nauwkeurigheid. Kans op sprongen in positie bij overgang naar ander basisstation of gebruik ander merk GPS-ontvanger
Netwerk altijd up to date bij komst nieuwe navigatiesystemen (GALILEO, GLONASS) Hoge vervangingsinvesteringen voor ondersteuning nieuwe satellieten
Centrale service en kwaliteitsbewaking Geen controle over werking, beschikbaarheid en betrouwbaarheid lokale basisstations
Lage prijzen door grote gebruikersgroep Grote verschillen in prijzen hardware en tarieven