Move RTK
Move RTK

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Wordt uw vraag niet vermeld, stel ons deze dan met behulp van het contactformulier.

Hoe werkt GPS?

Met een GPS-ontvanger meet men de afstanden naar meerdere GPS satellieten die in een baan om de aarde draaien. Met deze afstandsmetingen “snijdt” men zich in feite in. Voor een GPS-positie heeft men minimaal zicht naar 4 satellieten nodig.

De afstandsmetingen zijn gebaseerd op looptijdmetingen van het GPS-signaal van de satellieten naar de GPS-ontvanger. Deze signalen worden door de atmosfeer vertraagd waardoor er in de afstandsmetingen een onzekerheid zit en een GPS-positie slechts een nauwkeurigheid van 5-10 meter heeft.

Wat is DGPS?

DGPS staat voor differentiële GPS en is een techniek waarbij men naast de eigen GPS-ontvanger ook gebruik maakt van een referentieontvanger of basisontvanger. Deze staat op een nauwkeurig bekende positie en meet ook de afstanden naar de GPS-satellieten. Deze basis weet dus echter wat deze afstanden zouden moeten zijn. Het verschil tussen gemeten en “echte” afstanden kunnen in de vorm van correcties via een radioverbinding of via GSM/Internet worden overgedragen naar de eigen GPS-ontvanger waardoor de nauwkeurigheid sterk wordt verbeterd.

Wat is GPS-RTK?

RTK staat voor Real Time Kinematic en is de overtreffende trap van DGPS. Naast de afstandcorrecties voor de satellieten wordt ook extra draaggolfinformatie doorgezonden vanaf de basisontvanger zodat een nauwkeurigheid van 2 cm kan worden behaald.

Wat is Netwerk RTK?

Netwerk RTK gebruikt een (landelijk) net van GPS-basisontvangers die via een centrale en software aan elkaar gekoppeld zijn. RTK met een enkele basisontvanger heeft slechts een beperkt bereik en wordt steeds onnauwkeuriger naarmate men verder van de basis afrijdt. Netwerk RTK “interpoleert” tussen meerdere stations en biedt de gebruiker individuele correcties waardoor men overal eenzelfde, hoge kwaliteit haalt. Zie de Werking pagina op de website voor meer verschillen.

Heb ik RTK nodig?

Niet iedereen heeft RTK en cm-nauwkeurigheid nodig. Andere verbeteringsmethodes (DGPS) zijn soms ook voldoende. Voorbeelden daarvan zijn EGNOS (0,5 m) en Omnistar en Starfire (1-3 dm). RTK biedt wel de meeste mogelijkheden omdat het zowel erg nauwkeurig is als herhaalbaar, wat betekent dat men bijvoorbeeld een halfjaar later exact dezelfde rijpaden kan benutten. RTK wordt echter steeds goedkoper en biedt verreweg de beste investering voor de toekomst.

Heb ik naast GPS ook GLONASS nodig?

De GLONASS-satellieten (Russische equivalent van GPS) kunnen naast de GPS-satellieten worden gebruikt om ook bij veel obstakels toch voldoende satellieten te kunnen zien en op meer plaatsen toch een hoge nauwkeurigheid te halen. (Denk aan hoge gebouwen, bomenrijen, e.d.). Bij open terreinen is de toegevoegde waarde beperkt.

Hoe werkt MoveRTK?

MoveRTK levert een RTK-signaal via mobiel internet voor dynamische applicaties / machinesturing voor de landbouw, wegenbouw en grondverzet. Dit continue signaal is overal in Nederland te ontvangen en zorgt ervoor dat GPS-RTK ontvangers landelijk met cm-nauwkeurigheid kunnen navigeren.

Heeft MoveRTK echt complete dekking in Wallonië?

Ja. De GPS-basisstations staan tot net over de grens zodat het correctiesignaal voor elke plek in Wallonië goed te leveren is. Wel moet de gebruikte SIM-kaart op de werklocatie dekking geven voor wat betreft mobiel internet. In gebieden waar helemaal geen GPRS/3G bereik is kan MoveRTK niet kan worden ingezet.

Wat levert MoveRTK?

MoveRTK levert onbeperkt gebruik van RTK-correcties. Men krijgt toegang tot het MoveRTK netwerk doordat de GPS-ontvanger zich via internet met een geleverd User-ID en Password aanmeldt. Daarna zendt MoveRTK elke seconde nieuwe correctiegegevens naar de GPS-ontvanger. Per GPS-ontvanger heeft men een abonnement nodig.

Wat kost MoveRTK?

MoveRTK levert een jaarabonnement voor de tarieven die op de site staan vermeld onder Tarieven en Aanmelding.

Wat heb ik naast MoveRTK nodig?

MoveRTK levert een abonnement voor onbeperkt gebruik van RTK-correcties. Daarnaast heeft men op de machine of het voertuig nodig:

  1. Een GPRS/UMTS modem voor mobiel internet plus een SIM-kaart / data abonnement.
  2. Een GPS-ontvanger en antenne. Bij de nieuwere ontvangers is de modem (1) vaak geïntegreerd.
  3. Hydraulische of elektronische aansturing van de machine gekoppeld aan de GPS.
  4. Display in het voertuig voor status, invoer van data en software voor de applicatie.

Wie installeert MoveRTK?

MoveRTK levert alleen het RTK-signaal maar geen hardware. GPS applicaties op tractoren, ploegen, dozers, graders en graafmachines grijpen vaak elektronisch of hydraulisch in op de besturing en worden doorgaans door gespecialiseerde (mechanisatie-)bedrijven geïnstalleerd. Zij kunnen ook de SIM/kaart installeren en de apparatuur configureren.

Heb ik een breedband internet verbinding nodig voor MoveRTK?

Nee. De bandbreedte benodigd voor MoveRTK is zeer klein (3-5 Kbit/s). Een simpele GPRS-verbinding is dus al voldoende

Ik werk nu met een enkele basis met een radioverbinding. Waarom zou ik MoveRTK gaan gebruiken?

MoveRTK biedt vele voordelen en is toekomstbereid. Zo is MoveRTK merkonafhankelijk en kan men ongebonden meerdere merken GPS-ontvangers naaste elkaar benutten. MoveRTK werkt via mobiel internet wat vele extra toepassingen (precisie landbouw, track en tracing) mogelijk maakt. Men heeft geen radiovergunning meer nodig en overal een homogene nauwkeurigheid en beschikbaarheid verwachten. MoveRTK blijft up to date zodat u bijvoorbeeld bij de komst van GALILEO alleen nog maar de eigen GPS op de machine hoeft aan te passen of te vervangen.

Hoe bestel ik MoveRTK?

Dat kan via het webformulier onder Tarieven en Aanmelding of door het PDF-formulier te downloaden en ingevuld te faxen of te scannen/e-mailen.

Waarom moet ik bij de aanmelding mijn merk GPS vermelden?

MoveRTK biedt niet één type signaal maar verschillende omdat niet alle merken en type ontvangers werken met hetzelfde signaal. Zo kan MoveRTK bij de aanmelding een advies uitbrengen over het beste type correctiesignaal.

Hoe snel wordt MoveRTK geleverd?

In principe wordt binnen 1 werkdag u een e-mail gestuurd met de inloggegevens.

Hoe krijg ik service op MoveRTK?

MoveRTK heeft tijdens werkdagen een helpdesk beschikbaar.Ondersteuning geschied in het Nederlands of Engels. Zie Contactpagina op de website. De dienst zelf wordt 24 uur per dag bewaakt. Uw mechanisatiebedrijf of GPS-leverancier heeft veel specifieke kennis van uw hardware. Zij kunnen ook contact opnemen met MoveRTK als er vragen zijn over het RTK-correctiesignaal.

End FAQ